Rejestracja spółki

Zajmujemy się zakładaniem spółek zagranicznych (offshore), często w tzw. rajach podatkowych. Celem nadrzędnym takich działań jest szeroko pojęta optymalizacja podatkowa, zmniejszenie kosztów związanych z prowadzoną działalnością, ograniczenie odpowiedzialności lub poufność w zakresie przetwarzania poszczególnych informacji.

 

Przy wyborze jurysdykcji powinniśmy zwrócić uwagę m.in. na to czy kraj ma podpisaną umowę o wymianie informacji podatkowych, czy w kraju faktycznie występuje cywilizacja, a także czy kraj znajduje liście krajów, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową. Korzystając z wiedzy w zakresie praktycznego zastosowania rozwiązań offshorowych, a także z długoletniego doświadczenia kancelarii w doradztwie prawym oraz podatkowym, posiadamy szereg narzędzi umożliwiających sprawne oraz legalne przeprowadzenie rejestracji spółki offshore, pomagając przy wyborze poszczególnej jurysdykcji, uwzględniając jednocześnie podstawowe założenia biznesowe.

 

Możemy zarejestrować spółkę niemal w każdym zakątku świata. Niemniej w roku 2021, dobrych jurysdykcji do utworzenia takiej spółki jest coraz mniej. Z pewnością warto brać pod uwagę takie państwa jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Cypr, czy też kraje zlokalizowane na morzu karaibskim w szczególności Saint Kitts i Nevis, Belize czy Saint Vincent. W poszczególnych przypadkach warto rozważyć Delaware (USA), Hong Kong, Estonię, Gibraltar czy Kambodżę.

 

To, że jurysdykcja jest dobra w danej chwili, nie oznacza jednak, że za kilka miesięcy będzie tak samo – zmieniają się bowiem poszczególne wymogi w zakresie prowadzenia działalności zagranicznej, jak również samo traktowanie takiego kraju na arenie międzynarodowej. Dla przykładu spółki zarejestrowane na koniec roku 2020 w jurysdykcji Saint Kitts i Nevis, muszą złożyć odpowiednie sprawozdania finansowe, pomimo tego, że w latach poprzednich takiego wymogu nie było. W 2019 roku natomiast Zjednoczone Emiraty Arabskie, znajdowały się na liście krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, lecz w październiku 2019 roku zostały z niej usunięte.

 

Nie sztuką jest jednak samo założenie spółki – to może zrobić praktycznie każdy. Najważniejsze to oszacowanie ryzyka stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz uwypuklenie tzw. substratu materialnego w postaci zorganizowanej infrastruktury pozwalającej na jej prowadzenie za granicą. Celem takiej analizy, jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań, aby polskie organy skarbowe w przypadku kontroli nie uznały takiej spółki za sztuczny twór, istniejący wyłącznie do celów obejścia przepisów podatkowych, a także zabezpieczenie przed takim opodatkowaniem.
 
Chcesz założyć spółkę zagraniczną i szukasz pomocy? Skontaktuj się w celu omówienia poszczególnych rozwiązań możliwych do zastosowania w Twojej działalności.

Dawid Jacoszek prawnik / ekspert

Pisaliśmy o tym