Tworzenie I weryfikacja umów

Zasadniczo umowy zawierane są na złe czasy, bowiem gdy realizacja poszczególnych założeń idzie po myśli wszystkich zainteresowanych, nikt o nich nie pamięta. Umowę wyciąga się wówczas, kiedy zainteresowani mają sprzeczne interesy. Wygrywa ten kto przewidział daną sytuację i zabezpieczył się odpowiednim zapisem w dokumencie.
 
Ponadto, proces tworzenia umów często wykonywany jest w tzw. celach dowodowych, po to, aby udokumentować istniejącą współpracę z danym podmiotem zagranicznym – na wypadek, gdyby poszczególny organ, zaczął kwestionować taką współpracę.
 

Przystępując do sporządzenia umowy:
  • ustalamy cele jakie zamierza osiągnąć Klient i do tego dostosowujemy rozwiązania prawne;
  • ustalamy zagrożenia jakie mogą towarzyszyć wykonaniu zobowiązań i bazując na doświadczeniach własnych oraz Klienta proponujemy konkretne rozwiązania;
  • zapoznajemy się ze specyfiką działalności drugiej strony;
  • przygotowujemy główne założenia umowy mając na uwadze szereg aspektów biznesowych, podatkowych oraz prawnych;
  • konsultujemy założenia z Klientem;
  • negocjujemy treść umowy z drugą stroną umowy;

 
Wszystkie te czynności, jak i bogate doświadczenie w branży nowych technologii, pozwalają na skuteczne przewidywanie kwestii spornych, a cały produkt zostaje stworzony „na miarę” Twoich potrzeb. Taka procedura umożliwia osiągniecie planowanych celów i obniżenie ryzyka transakcji, zabezpieczenia przymusowego jej wykonania i ewentualnych konsekwencji.
 
Posiadasz umowę i chcesz zweryfikować zapisy w niej ujęte? Prześlij ją do analizy oraz weryfikacji.

Dawid Jacoszek prawnik / ekspert

Pisaliśmy o tym