Zjednoczone Emiraty Arabskie – zmiany dotyczące AML

24 czerwca 2023
/ Dawid Jacoszek

Od trzeciego kwartału 2023 r., licencjonowane instytucje finansowe (LFI) będą zobowiązane do weryfikacji tożsamości wszystkich klientów na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich (UAE). Zmiana jest skutkiem wprowadzenia nowych regulacji przez Bank Centralny Zjednoczonych Emiratów Arabskich (CBUAE). Oznacza to przynajmniej w pewnym stopniu konieczność dostosowania się do bieżących uwarunkowań nałożonych przez organy. W jaki sposób zmieniło się podejście do kwestii związanych z AML na terenie UAE? Na co zwrócić szczególną uwagę w 2023 r.? Więcej na ten temat dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

Nowe przepisy odnośnie AML w 2023 r. – Emiraty Arabskie

 

Końcem maja bieżącego roku Bank Centralny Zjednoczonych Emiratów Arabskich opublikował wytyczne dla LFI. Dotyczyły one ryzyka odnoszącego się do aktywów wirtualnych i dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych. CBUAE opracował w tym celu dokument zawierający 44 strony, na których znalazły się nowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu dla instytucji bankowych angażujących się w kryptowaluty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wytyczne uwzględniają w szczególności standardy opublikowane na przestrzeni kilku ostatnich lat przez Financial Action Task Force (FATF).

 

Na czym będą polegać nowe regulacje AML wprowadzone w UAE?

 

Licencjonowane instytucje finansowe zgodnie z definicją, to katalog obejmujący instytucje finansowe, które nawiązują relacje z dostawcami wirtualnych aktywów (VASP). Dotyczy to w szczególności: 

  • banków, 
  • zarejestrowanymi dostawcami “hawala”,
  • firm finansowych, 
  • kantorów, 
  • dostawców usług płatniczych,
  • firm ubezpieczeniowych.

 

Zgodnie z opublikowanymi wytycznymi, LFI składają wniosek do CBUAE o brak sprzeciwu na otwarcie rachunków dla każdego VASP. Konieczne jest to w sposób indywidualny dla każdego przypadku. Współpraca z VASP bez pozwolenia w postaci licencji krajowej jest zabroniona.

 

Co wprowadzą nowe zasady AML w przypadku LFI w Emiratach?

 

Poza samym procesem weryfikacji klientów, instytucje będą zobligowane, aby w pewnym stopniu podjąć kroki mające na celu zrozumienie charakteru działalności klienta. Oznacza to, że poza ogólnym sprawdzeniem kontrahenta przed nawiązaniem jakiejkolwiek relacji,  kolejnym krokiem jest utworzenie profilu klienta. Powinien on obejmować rodzaje aktywów cyfrowych, jak i wolumenów transakcji, w które klient ma zamiar się zaangażować. Przewiduje się, że LFI będą też docelowo monitorować wolumeny transakcji na kryptowalutach klientów indywidualnych z dostawcami VASP. W tej kwestii sprawdzanie podmiotów nieinstytucjonalnych dotyczy, jednak wyłącznie jurysdykcji o tzw. podwyższonym ryzyku AML. Stanowi to po części rozwiązanie podobne do wytycznych zaprojektowanych przez FATF.

 

Zastanawiasz się nad prowadzeniem działalności na terenie Zjednoczonych Emiratów?

 

W takim wypadku proponuję Ci kontakt za pośrednictwem maila. Napisz do mnie wiadomość i opisz mi w niej swoje wątpliwości wraz z pomysłem na biznes. Nowe regulacje na terenie Emiratów z pewnością zmieniają podejście organów do kryptowalut, a także aktyw cyfrowych. Warto z tego względu w sposób precyzyjny przygotować się na stany faktyczne i problemy, które mogą wystąpić w związku z tym w przyszłości. Jeśli jesteś zainteresowany otwarciem spółki na terenie ZEA lub masz konkretne pytania – zapraszam do kontaktu.

Autor: Dawid Jacoszek