Pułapki w zagranicznej spółce kontrolowanej (CFC)

17 września 2023
/ Dawid Jacoszek

Założenie zagranicznej spółki kontrolowanej, czyli Controlled Foreign Company (CFC), to jeden z popularnych sposobów, którym polscy przedsiębiorcy posługują się w celu obniżenia wysokości zobowiązań podatkowych. Tego rodzaju przedsiębiorstwa wykorzystują dostępne struktury korporacyjne i podatkowe w różnych jurysdykcjach, dążąc do maksymalizacji zysków i ograniczenia kosztów. W konsekwencji podatnicy mają możliwość relokacji dochodów i aktywów do krajów o korzystniejszym systemie podatkowym. Warto jednak zaznaczyć, że przenoszenie biznesu za granicę niesie ze sobą szereg utrudnień ze strony regulatora. Na czym polegają te trudności? Jak należy postępować, by Twoja spółka nie została uznana za CFC?

 

Czym jest spółka Controled Foreign Company?

 

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 24a ustawy o CIT, działalność prowadzona za granicą może być uznana za Controlled Foreign Company w przypadku spełnienia następujących warunków:

 

  • Siedziba lub zarząd spółki zostały zarejestrowane w jurysdykcji uważanej za raj podatkowy,
  • Siedziba lub zarząd spółki zostały zarejestrowane w państwie, które nie ratyfikowało umowy o wymianie informacji podatkowych z Polską lub Unią Europejską.
  • Polski podatnik faktycznie kontroluje spółkę, która spełnia jedno z poniższych kryteriów:
  1. Co najmniej 33% jej przychodu w danym roku podatkowym pochodzi ze źródeł określonych w ustawie, np. z tytułu zbycia udziałów lub dywidend.
  2. Suma wartości posiadanych przez jednostkę praw i innych wartości, wymienionych w ustawie, np. udziałów w innych spółkach, przekracza 30% wartości jej przychodu w danym roku podatkowym.
  3. Jeśli jej dochód przekracza określoną kwotę obliczaną na podstawie wzoru.

 

Ważnym aspektem, aby uniknąć klasyfikacji swojej działalności jako zagranicznej spółki kontrolowanej, jest ścisła uwaga, by nie spełniać żadnego z powyższych ustawowych warunków.

 

Wyzwania przy prowadzeniu CFC

 

W sytuacji, gdy Twoja działalność prowadzona poza granicami kraju zostaje zaklasyfikowana jako Controlled Foreign Company (CFC) – określone przychody mogą być obciążone standardową polską stawką podatku CIT, wynoszącą 19%. Ma to miejsce niezależnie od faktu, że te same przychody były już opodatkowane w kraju, gdzie firma ma swoją siedzibę. Dodatkowo, jeśli jesteś polskim rezydentem prowadzącym działalność w ramach CFC, mogą na Ciebie zostać nałożone dodatkowe obowiązki administracyjne, takie jak składanie większej liczby zeznań podatkowych lub prowadzenie rozbudowanej dokumentacji i rejestrów.

 

Kiedy roczny dochód Twojej spółki przekracza kwotę obliczoną według wzoru?

 

W tym celu należy skorzystać z poniższego wzoru: (b + c + d) x 20%. Poszczególne zmienne oznaczają między innymi:

  • b: całkowitą wartość aktywów bilansowych jednostki,
  • c: roczne koszty zatrudnienia jednostki,
  • d: zsumowaną dotychczasową wartość odpisów amortyzacyjnych.

 

Jak uniknąć kwalifikacji spółki jako CFC?

 

Aby uniknąć komplikacji związanych z klasyfikacją spółki jako zagranicznej jednostki kontrolowanej, niezbędne jest odpowiednie dostosowanie struktury firmy do obowiązujących przepisów w tym zakresie. Aktualnie nawiązujemy regularną współpracę z wieloma przedsiębiorcami w kwestii przenoszenia ich działalności poza granice Polski. Jeśli masz jakiekolwiek pytania w tej sprawie, zachęcam do kontaktu. Razem ustalimy dogodny termin spotkania i omówimy wszystkie istotne szczegóły. Ponadto zajmę się za Ciebie wszelkimi formalnościami. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Dawid Jacoszek