Zmiany prawne dla rynku kryptoaktywów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

14 lutego 2023
/ Dawid Jacoszek

Od stycznia bieżącego roku w Zjednoczonych Emiratów Arabskich (UAE) weszły w życie dwa istotne akty prawne – Cabinet Resolution No. (111) of 2022 Concerning the Regulation of Virtual Assets and their Service Providers oraz The Cabinet Resolution No. (113) of 2022 On Publishing Violations Related to Legislations of The Securities & Commodities Authority and the Licensed Markets. Przepisy obowiązują w całych Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w tym również w wolnych strefach ekonomicznych (free zone). W jaki sposób wpłyną one na podmioty z siedzibą na terenie UAE? Dowiedz się więcej na ten temat, właśnie w tym artykule.

 

Nowe regulacje dotyczące kryptowalut na terenie UAE

 

Wyżej wskazane akty to uchwały Gabinetu Ministrów Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wprowadzają one podstawowe zasady i warunki dotyczące rynku inwestycyjnego oraz szeroko pojętego rynku kryptoaktywów (Virtual Assets), na podstawie których lokalne instytucje w poszczególnych emiratach (oraz strefach free zone) będą dostosowywać się do organu nadzorującego – Securities & Commodities Authority (SCA). Dotyczy to wytycznych związanych ze świadczeniem usług związanych z emisją, wymianą, obrotem, przetrzymywaniem i zarządzaniem kryptoaktywami, a także platformami zarządzającymi takimi kryptoaktywami.

 

Z jakiego względu Emiraty regulują rynek krypto?

 

Głównym celem nowych przepisów jest przede wszystkim ochrona inwestorów i kontrolowany rozwój tego sektora finansowego, w zgodzie z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi AML. Nowe ustawodawstwo nie ma na celu przeciwdziałania ani blokady rynku kryptoaktywów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

 

Wymienione wcześniej akty zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UAE (Official Gazette) z krótkim, 30 dniowym vacatio legis i obowiązują od stycznia 2023 r. Ostateczny rezultat legislacji w poszczególnych emiratach dopiero będzie się jednak kształtować w kolejnych miesiącach, wraz z kolejnymi uchwałami Gabinetu Ministrów oraz lokalnych organów. Zgodnie z założeniami, przepisy wykonawcze, na podstawie których podmioty w poszczególnych emiratach będą dostosowywać się do nowych regulacji, mają zostać wprowadzone na przestrzeni pierwszego kwartału 2023 roku.

 

Co dokładnie wprowadzają nowe akty prawne w zakresie kryptowalut w UAE?

 

Aktualnie działające VASP (Virtual Asset Service Provider) mają termin trzech miesięcy na dostosowanie się do nowych regulacji i złożenie wniosku o wydanie licencji. Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie Artykułem (14) Cabinet Resolution No. (111) of 2022 Concerning the Regulation of Virtual Assets and their Service Providers, Securities & Commodities Authority (SCA), może przedłużyć ten termin, jeśli wymaga tego interes publiczny.

 

Ponadto, zgodnie z Artykułem (5) ust. 2 Cabinet Resolution No. (111) of 2022 Concerning the Regulation of Virtual Assets and their Service Providers, Gabinet Ministrów, po konsultacji z lokalnymi organami oraz Bankiem Centralnym UAE może zmienić zakres usług związanych z kryptoaktywami, które podlegać będą pod nowe regulacje – poprzez dodanie lub poprzez skreślenie. 

 

Nadal czekamy na ostateczny kształt regulacji dotyczących kryptowalut w Emiratach

 

Aktualnie zajmujemy się obserwacją i analizą czynności podejmowanych przez ustawodawcę jak i organy nadzorujące, aby na bieżąco reagować w sposób możliwie najbardziej korzystny z perspektywy klienta prowadzącego działalność na terenie UAE. Zgodnie bowiem z powyższym, na dzień niniejszej publikacji – emisja kryptoaktywów, charakteryzująca się elementem finansowym, formalnie powinna być licencjonowana. Darmowy Mint lub Airdrop kryptoaktywów (tokenów), wedle naszej wstępnej oceny, nie wpisuje się w ten zakres ze względu na brak wspomnianego elementu finansowego takiej transakcji.

 

Pozostajesz nadal zainteresowany prowadzeniem firmy za granicą?

 

Proponuję więc kontakt mailowy. Napisz do mnie wiadomość i opisz w niej swoje potrzeby. Sprecyzuj je w formie pytania, a ja postaram się odpowiedzieć na Twoje wątpliwości dobierając przy tym możliwie najbardziej korzystne rozwiązania. Jeśli wystąpi taka konieczność, umówimy się również na spotkanie i doprecyzujemy szczegóły. Zapraszam do kontaktu.

 

Autor: Dawid Jacoszek