Dokumenty niezbędne do rejestracji zagranicznej spółki

25 września 2023

Obecnie polscy przedsiębiorcy posiadają wiele możliwości w zakresie optymalizacji obowiązku podatkowego. Jedną z nich jest założenie firmy za granicą, a konkretniej – zagranicznej spółki kontrolowanej w skrócie CFC. Jednak warto podkreślić, że rozwiązanie to nie przyniesie takich samych rezultatów w każdym przypadku. Wynika to m.in. z faktu, iż na przestrzeni ostatnich kilku lat organy podatkowe zmieniły podejście do tej kwestii, co sprawia, że rejestracja zagranicznej spółki jest znacznie trudniejsza. W tym zakresie aspektem, na który należy zwrócić szczególną uwagę, będzie zgromadzenie niezbędnej dokumentacji. Co jest potrzebne do rejestracji spółki za granicą? Dowiesz się więcej z poniższego artykułu.

 

 

Rejestracja spółki za granicą – podstawowe informacje

 

Głównym dokumentem wymaganym w tym kontekście jest paszport. Żadne inne dokumenty tożsamości nie zostaną uwzględnione. Konieczny będzie również czytelny kolorowy skan paszportu z wyraźnie widocznymi czterema rogami. Brak jednego z rogów lub niewyraźny skan może prowadzić do odrzucenia i wydłużenia procesu rejestracji. Kolejny niezbędny dokument podczas rejestracji to tradycyjne Curriculum Vitae (CV), które dostarcza informacji dotyczących wykształcenia, zawodu i miejsca zamieszkania. Trzecim dokumentem jest tzw. „utility bill,” czyli rachunek za prąd, wodę, media lub gaz. Warto zaznaczyć, że preferowane są rachunki za internet lub telefon, ponieważ każdy dokument musi być przetłumaczony na język angielski. W kwestii kosztów tłumaczenia zaleca się wybór jak najkrótszego rachunku. Czwarty dokument to wyciąg bankowy (bank statement), potwierdzający transakcje. W naszej kancelarii staramy się założyć spółkę na podstawie jednej transakcji wychodzącej z rachunku i jednej transakcji przychodzącej na rachunek, co ogranicza koszty tłumaczenia. Ponadto wyciąg bankowy odnosi się do rachunku prywatnego, co pozwala na zachowanie anonimowości.

 

Czy zawsze należy dostarczyć każdy z czterech dokumentów?

 

Wspomniałem o czterech dokumentach, które często są potrzebne w procesie rejestracji spółki za granicą. Jednak w praktyce wymagania mogą się różnić w zależności od obowiązujących przepisów w danym kraju. Przykładowo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rejestracja może być ograniczona wyłącznie do posiadania paszportu, a cała procedura przeprowadzona w sposób zdalny. Zdarza się także, że na etapie rejestracji organy mogą wymagać dodatkowych dokumentów, takich jak biznesplan, który określa planowane działania i przychody spółki. Ostatnim z dokumentów jest list referencyjny, potwierdzający kwalifikacje osoby fizycznej zakładającej spółkę za granicą. Taki list może być wystawiony przez inną firmę, instytucję finansową lub bank.

 

Zastanawiasz się nad założeniem zagranicznej spółki?

 

Proces rejestracji zagranicznej spółki może być skomplikowany i wymaga dokładnej weryfikacji przepisów obowiązujących w danej jurysdykcji. Dlatego, jeśli planujesz przeniesienie swojego biznesu poza granicę Polski – skontaktuj się ze mną mailowo. Opisz dokładnie swoją sytuację, a ja przeprowadzę szczegółową analizę, aby dobrać rozwiązanie odpowiadające potrzebom Twojego przedsiębiorstwa. Umówimy spotkanie i wspólnie doprecyzujemy niezbędne szczegóły. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Dawid Jacoszek