Jaki podatek zapłacisz od dochodów spółek z rajów podatkowych?

7 listopada 2022
/ Dawid Jacoszek

W ostatnim czasie zauważalna stała się tendencja do nakładania dodatkowych norm w zakresie możliwości optymalizacji podatkowej polskich podatników. Obecnie jeśli posiadasz powiązania bezpośrednie lub pośrednie w kontrolowanych jednostkach zagranicznych (CFC) w rajach podatkowych – warto sprawdzić, czy nie generuje to po Twojej stronie dodatkowych zobowiązań. W tym wypadku chodzi w głównej mierze o podatek CFC. Kogo dotyczy? Jaki podatek zapłacisz od dochodów ze spółek w rajach podatkowych? Dowiedz się więcej na ten temat, właśnie w tym artykule.

 

Czym jest zagraniczna jednostka kontrolowana (CFC)?

 

Wedle przepisów są to jednostki zarejestrowane, położone, posiadające siedzibę bądź zarząd w krajach, z którymi Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Należy jednak wskazać, że nowelizacje w zakresie prawa podatkowego i i poszczególnych ustaw rozszerzyły katalog CFC do pięciu grup. W pierwszej z nich z kolei znajdują się dochody spółek z rajów podatkowych. Wystarczy więc, że podatnik wedle przepisów art. 3 ust. 1 Ustawy PIT, jaki i art. 3 ust. 1 Ustawy CIT ma bezpośredni bądź pośredni udział w kapitale takiego CFC. Ponadto w podobny sposób traktuje się również prawo głosu w ramach organów takiego podmiotu lub też prawo do uczestnictwa w zysku. Do prawa w uczestnictwa w zysku jest również zaliczania ekspektatywa. Podatnik zobligowany jest do uiszczenia CFC także, jeśli z czasem może zyskać prawo do nabycia wymienionych praw np. jako beneficjent fundacji, trustu czy też fundator.

 

Które podmioty uznawane są za zagraniczne jednostki kontrolowane?

 

Wedle Art. 24a. Ustawy CIT za zagraniczną jednostkę kontrolowaną można uznać osobę prawną, spółkę kapitałową w organizacji, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, inną niż spółka niemająca osobowości prawnej, spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 Ustawy CIT, fundację, trust lub inny podmiot albo stosunek prawny o charakterze powierniczym, podatkową grupę kapitałową lub spółkę z podatkowej grupy kapitałowej, która samodzielnie spełniałaby warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, gdyby nie była częścią podatkowej grupy kapitałowej, wydzieloną organizacyjnie lub prawnie część zagranicznej spółki lub innego podmiotu mającego osobowość prawną albo nie mającego osobowości prawnej. Wystarczy, że wymienione podmioty m.in. spełniają warunki omówione w poprzednim nagłówku.

 

Na jakiej zasadzie funkcjonuje podatek CFC?

 

Podstawą prawną podatku od dochodów spółek z rajów podatkowych jest art. 30f ust. 3 pkt 1 Ustawy PIT, jak i analogicznie art. 24a ust. 3 pkt 1 Ustawy o CIT. Co do zasady regulacje obowiązujące podatników polskich nałożyły na nich dodatkowy obowiązek od 1 stycznia 2015 r. Zobowiązane do zapłaty podatku są zarówno osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Polski, jak i spółki z siedzibą lub zarządem na terenie kraju – bez względu na położenia źródeł przychodów. W praktyce jest to związane z tzw. nieograniczonym obowiązkiem podatkowym z art. 3 ust. 1 Ustawy PIT i art. 3 ust. 1 Ustawy CIT. Podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Wynika z tego, że opodatkowanie CFC obejmie rozbudowaną grupę podatników.

 

Zastanawiasz się czy będzie dotyczył Cię podatek CFC?

 

W tym zakresie proponuję kontakt mailowy. Przybliż mi swoją sytuację, a także opisz sposób funkcjonowania swojej firmy lub pomysłu na biznes. Możemy również umówić się na spotkanie lub rozmowę i doprecyzować szczegóły. Przedstawię Ci dostępne rozwiązania, które sprawdzą się w Twoim przypadku, jeśli jesteś zainteresowany rejestracją spółki offshore. Sprawdzę również w jaki sposób dotyczył Cię będzie podatek od dochodów spółek z rajów podatkowych. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Dawid Jacoszek