Zmiany w zakresie podatku dochodowego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

11 września 2023
/ Dawid Jacoszek

Wedle wcześniejszych doniesień medialnych – w czerwcu 2023 roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich został wprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych. Co ważne, nowelizacji dokonano również w zakresie terminów rejestracji spółek do opodatkowania przychodów ze strefy Free Zone. Warto jednak zauważyć, że według dostępnych informacji na portalach branżowych, zasadniczo rzeczywistość wygląda nieco inaczej. Jaki był główny cel wejścia w życie nowych przepisów? Kto zostanie zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego w ZEA od 2023 roku? Dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

Dlaczego wprowadzono podatek dochodowy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?

 

Podatek dochodowy od osób prawnych został wprowadzony w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów z trzech głównych powodów:

  • Umocnienie pozycji ZEA jako wiodącego, światowego centrum biznesowego i centrum innowacji,
  • Przyśpieszenie rozwoju i transformacji, aby osiągnąć zakładane przez ZEA cele,
  • Zaangażowanie w spełnianie międzynarodowych standardów przejrzystości podatkowej i zapobieganie szkodliwym praktykom na rynku podatkowym.

 

Ile wynosi podatek dochodowy w ZEA?

 

Na ten moment w Zjednoczonych Emiratach Arabskich obowiązuje tylko jeden próg podatku dochodowego od osób prawnych, który wynosi 375 tys. AED dochodu. Przedsiębiorcy, przekraczający powyższy limit, mogą rozliczać się z wykorzystaniem 0% stawki opodatkowania – po jego przekroczeniu konieczne jest zastosowanie 9% CIT.  Ponadto, nie należy zapominać o podatku dotyczącym dużych firm międzynarodowych, które spełniają określone kryteria w ramach tzw. drugiego filaru projektu OECD. Obecnie jednak nie dysponujemy informacjami w kwestii jego finalnej wysokości.

 

Kto w 2023 musi zapłacić podatek dochodowy w ZEA?

 

Wszystkie firmy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na licencji komercyjnej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czyli głównie spółki Mainlandowe, będą zobowiązane do rozliczenia się z 9% stawką CIT. Informacje o takiej zmianie pojawiały się już w zeszłym roku w doniesieniach zarówno ministerialnych, jak i mediach branżowych. Jednak firmy działające w strefach Free Zone nadal będą mogły korzystać z zachęt podatkowych, takich jak Tax Free, co oznacza możliwość rozliczania się 0% podatkiem dochodowym w poszczególnych strefach Free Zone. Warunkiem w tym przypadku jest po pierwsze spełnienie wymogów regulacyjnych obowiązujących w danej strefie, a po drugie brak prowadzenia bezpośredniej działalności na terenie ZEA.

W gruncie rzeczy każdy Free Zone zostanie szczegółowo przeanalizowany w celu ustalenia możliwych zwolnień podatkowych. Istotną kwestią jest również opodatkowanie zagranicznych podmiotów i osób fizycznych, które będą zobligowane do uiszczenia podatku dochodowego jedynie w sytuacji, gdy prowadzą działalność handlową na terenie ZEA w sposób ciągły i regularny.

 

Do kiedy należy zarejestrować się do podatku dochodowego w 2024 roku?

 

Każda z firm zarejestrowanych na terenie Emiratów Arabskich, włączając w to spółki ze stref wolno-ekonomicznych, ma obowiązek rejestracji w Rejestrze podatku dochodowego od osób prawnych, a także składania deklaracji podatkowych. Termin rejestracji determinuje m.in. obowiązujący rok obrotowy w określonym przedsiębiorstwie. Jeśli Twoja firma prowadzi rok obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowym – rozliczenie podatku dochodowego będzie dotyczyło roku 2024, zaczynając od stycznia 2024 roku i kończąc w grudniu 2024 roku.

 

Czy za brak rejestracji do podatku dochodowego grożą sankcje?

 

Media dostarczają licznych informacji dotyczących potencjalnych sankcji ze strony Federal Tax Authority (FTA) odnośnie braku rejestracji oraz złożeniu deklaracji po ustalonym terminie. W sytuacji, gdy Twój rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, to wciąż masz czas na zarejestrowanie się do podatku dochodowego. W kontekście naszych usług prawnych i księgowych, które oferujemy we współpracy z lokalnymi konsultantami, planujemy dokonywać rejestracji w imieniu naszych Klientów. Prawdopodobnie złożymy deklaracje dotyczące corocznego audytu dla działalności danej spółki w tym roku. Sam podatek dochodowy, w zależności od progu i limitu uzyskanego dochodu przez daną spółkę, zostanie sklasyfikowany jako dochody osiągane w przyszłym roku.

 

Masz wątpliwości odnośnie podatku dochodowego w ZEA?

 

Informacje dotyczące szczegółów związanych z rozliczeniem i składaniem rocznych deklaracji będą regularnie publikowane przez Federal Tax Authority. Na ten moment są to jedne z większych zmian wprowadzonych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do tej pory. W związku z tym, jeśli masz jakiekolwiek pytania w tej sprawie – skontaktuj się ze mną. Ustalimy termin spotkania i razem omówimy niezbędne szczegóły. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Dawid Jacoszek