Economic Substance Regulations (ESR) – co musisz wiedzieć?

10 lipca 2024
/ Dawid Jacoszek

ESR Assessment odnosi się do oceny zgodności z Economic Substance Regulations (ESR), czyli przepisami dotyczącymi obecności gospodarczej. Zostały one wprowadzone w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) w celu przeciwdziałania unikania opodatkowania i zapewnienia, że firmy prowadzące działalność w ZEA rzeczywiście posiadają ekonomiczną substancję w kraju. Pod tym linkiem znajdziesz dokument, w którym szczegółowo opisaliśmy, co powinieneś wiedzieć w tym temacie. 

 

O co chodzi z ESR na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich?

 

Przepisy dotyczą spółek, które prowadzą określone rodzaje działalności gospodarczej w ZEA, zwane Relevant Activities. Obejmują one m.in. usługi finansowe, działalność holdingową, zarządzanie flotą, leasing, dystrybucję i działalność usługową, działalność ubezpieczeniową, działalność bankową oraz działalność związane z funduszami inwestycyjnymi. Ponadto Spółki muszą spełniać określone kryteria, aby wykazać rzeczywistą obecność gospodarczą w ZEA, takie jak:

 • Posiadanie odpowiedniej liczby pracowników w ZEA.
 • Poniesienie odpowiednich wydatków operacyjnych w ZEA.
 • Posiadanie fizycznej siedziby i infrastruktury w ZEA.
 • Zarządzanie działalnością w ZEA.

 

Kogo dotyczy ESR i jakie są terminy?

 

Przedsiębiorstwa osiągające przychody z wspomnianego Relevant Activities muszą składać raport ESR do odpowiedniego organu. Dla spółek Free Zone w Ras-Al-Khaimah jest to RAKEZ. Zobowiązane są również spełniać kryteria substancji ekonomicznej. Jeśli nie są z tego zwolnione. Co do zasady za działalność wpisującą się w kryteria uznaje się:

 • Banking Business
 • Insurance Business
 • Investment Fund Management Business
 • Lease finance Business
 • Headquarters Business
 • Shipping Business
 • Holding Company Business
 • Intellectual Property Business (IP)
 • Distribution and Service Centre Business

 

ESR Assessment spółka składa tylko wtedy, gdy prowadzi jedną z powyższych działalności. Informację należy przesłać w ciągu 12 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Jeśli rok finansowy spółki kończy się 31 grudnia 2023 r., ocena ESR musi być przesłana do 31 grudnia 2024 r.

 

Kto jest zwolniony i co grozi za brak dotrzymania obowiązku związanego z ESR?

 

Co do zasady z ESR zwolnione są podmioty wpisujące się w poniższy katalog: 

 • Licencjobiorca, który jest rezydentem podatkowym poza ZEA.
 • Fundusz inwestycyjny.
 • Licencjobiorca będący w pełni własnością rezydentów ZEA, niebędący częścią międzynarodowej grupy spółek, prowadzący działalność wyłącznie w ZEA.
 • Oddział zagranicznego podmiotu, którego dochód jest opodatkowany w innym kraju.

 

W przypadku niedopełnienia obowiązków związanych z przedkładaniem raportu obowiązuje system sankcji o charakterze pieniężnym. Za niezłożenie powiadomienia nałożona może zostać kara 20,000 AED, a brak Raportu ESR to nawet 50,000 AED. Dodatkowo, spółka może zostać zawieszona, wykreślona lub jej działalność może nie zostać wznowiona, jeśli nie będzie ona podporządkowywać się wymogom stawianym przez regulacje dotyczące ESR.

 

Masz wątpliwość w odniesieniu do procedury ESR?

 

Proponuję więc, abyś skontaktował się ze mną mailowo. Opisz mi swoje pytania w mailu i zamieść w nim załączniki, które pozwolą mi zapoznać się z Twoją działalnością. Na tej podstawie postaram się przeprowadzić Cię przez procedurę i pomóc w raporcie. Po więcej informacji, zapraszam do kontaktu.

Autor: Dawid Jacoszek