Jak rozliczyć zagraniczne dochody? – metody unikania podwójnego opodatkowania

16 stycznia 2023
/ Dawid Jacoszek

Obecnie zgodnie z obowiązującymi przepisami wybór miejsca oraz odpowiedniej metody rozliczenia dochodów uzyskanych za granicą uzależniony jest od kilku istotnych czynników. W głównej mierze kwestie te regulują zawarte pomiędzy państwami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeden z kluczowych elementów stanowi również posiadany status rezydenta podatkowego. Wobec tego, czy osoby fizyczne osiągające zagraniczne zyski, zobowiązane są do uiszczenia obowiązku podatkowego w kraju ich pochodzenia? Dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

 

Kwestie związane z opodatkowaniem dochodów osiągniętych z zagranicznej pracy najemnej regulowane są za pomocą przepisów zawartych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeśli z którymś z państw Polska nie zawiązała takiego porozumienia, konieczne będzie zastosowanie metody proporcjonalnego odliczenia. Wobec tego zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą rozliczenia z podatku należy dokonać na terenie państwa, które zamieszkuje podatnik. Jednak istnieje w tym zakresie pewien wyjątek odnoszący się do osób uzyskujących dochody w jednym kraju, a zamieszkujących w innym. W takim przypadku może dojść do sytuacji, w której obowiązek podatkowy trzeba będzie opłacić zarówno w miejscu zamieszkania, jak i miejscu zarobku.

 

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania przychodów osiągniętych za granicą? – warunki

 

Wedle obowiązujących w tym zakresie przepisów istnieje możliwość uniknięcia podwójnego opodatkowania w przypadku, gdy miejsce Twojego zamieszkania jest różne od miejsca, w którym osiągasz dochód. Wobec tego konieczne będzie spełnienie następujących warunków:

  • Podatnik zobowiązany jest do przebywania w miejscu osiągania wynagrodzenia nie dłużej niż 183 dni w danym roku kalendarzowym. Bieg czasu rozpoczyna się od dnia przybycia do kraju,
  • Pracodawca, który odpowiedzialny jest za wypłatę wynagrodzenia, nie posiada siedziby lub nie zamieszkuje miejsca, w którym jego pracownik osiąga dochód,
  • Wynagrodzenie dla podatnika nie jest wypłacane na terenie państwa osiągnięcia przychodu przez zakład lub placówkę, której właścicielem jest pracodawca.

 

W sytuacji, gdy każdy z powyższych wymogów został spełniony – przychody uzyskane za granicą należy rozliczyć wyłącznie w miejscu zamieszkania podatnika.

 

Metoda wyłączenia z progresją

 

W zamiarze uniknięcia sytuacji, w której mogłoby dojść do konieczności podwójnego opodatkowania przychodu, Polska zawarła dwa rodzaje porozumień. Pierwszą z nich jest umowa o metodzie wyłączenia z progresją. Wedle jej ustaleń zagraniczne zyski należy wyłączyć z podstawy ciężaru podatkowego w Polsce. Jego wysokość jest brana pod uwagę przy ustalaniu stawki podatku od pozostałych przychodów, które podlegają rozliczeniu w Polsce, na podstawie skali podatkowej. Oznacza to, że w przypadku, gdy:

  • Osiągasz dochody jedynie za granicą, które podlegają zwolnieniu od podatku na terenie Polski z uwagi na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania – nie jesteś zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego,
  • Oprócz wymienionych wyżej dochodów, osiągasz także zyski, które podlegają pod obowiązek podatkowy w Polsce na podstawie skali podatkowej lub jeśli Twój małżonek również gromadzi kapitał w taki sam sposób, a Ty chcesz dokonać z nim wspólnego rozliczenia – jesteś zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego i opodatkowania dochodów na podstawie metody wyłączenia z progresją.

 

Metoda proporcjonalnego odliczenia

 

Zastosowanie metody proporcjonalnego odliczenia polega na tym, że zagraniczny dochód należy rozliczyć zarówno na terenie RP, jak i w kraju jego pochodzenia. Wartość opodatkowania w Polsce odejmowana jest od podatku zapłaconego za granicą. Tego rodzaju potrącenie jest dopuszczalne tylko do wysokości obowiązku podatkowego odpowiadającego proporcjonalnie do zysków osiągniętych w innym państwie.

 

Masz wątpliwości w kwestii rozliczenia dochodu osiągniętego za granicą?

 

Wybór miejsca opodatkowania dochodów osiągniętych przez Ciebie za granicą determinowany jest przez kilka istotnych czynników. Jednak każdy przypadek jest inny, dlatego np. dobór odpowiedniej metody unikania podwójnego opodatkowania wymaga indywidualnego podejścia. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie i wspólnie doprecyzujemy niezbędne szczegóły. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Dawid Jacoszek