Nowy podatek od osób prawnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

2 czerwca 2023
/ Dawid Jacoszek

Od początku czerwca 2023 r. przedsiębiorstwa na terenie Zjednoczonych Emiratów (UAE) objęte są nowymi regulacjami. Przedsiębiorcy podlegają obecnie podatkowi od osób prawnych w UAE od początku pierwszego roku obrotowego. Zmiana nastąpiła zgodnie z Dekretem federalnym z mocą ustawy nr 47 z 2022 r., wydanym 3 października 2022 r. W praktyce wprowadził on istotne zmiany dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych na terenie Emiratów. Ile wynosi na ten moment nowe opodatkowanie? Kogo dotyczy i na co zwrócić w tym zakresie szczególną uwagę? Więcej na ten temat dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

Podatek od osób prawnych na terenie UAE od 2023 r.

 

Od III kwartału bieżącego roku organy wprowadziły 9% podatek od osób prawnych. W tym zakresie warto przybliżyć, jakie konsekwencje stanowią skutek zmiany polityki dotyczącej zobowiązań poszczególnych podmiotów wobec państwa. Nowe regulacje mają zastosowanie w odniesieniu do podmiotów gospodarczych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dotyczy to zarówno jurysdykcji lądowych, jak i stref wolnocłowych. W tej kwestii jednak podmioty podmioty z wolnej strefy zaangażowane wyłącznie w zagraniczne transakcje biznesowe, które przedłożą odpowiednie dokumenty do organów podatkowych –  podlegać będą 0% opodatkowaniu od osób prawnych. 9% obejmuje podmioty działające na lądzie, a także podmioty z wolnej strefy zaangażowane w transakcje z podmiotami prowadzącymi działalność na lądzie. Nie zastosowanie się do nowych przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych może prowadzić do znacznych kar finansowych.

 

W jaki sposób nowe przepisy obejmują osoby fizyczne i właścicieli firm?

 

W tej kwestii poszczególne regulacje podatkowe są uzależnione od wysokości dochodu. Przykładowo w przypadku, gdy obroty Twojej firmy przekraczają 1 mln dirham, czyli w przybliżeniu równowartość 272 294 USD rocznie, będziesz podlegać nowemu 9% podatkowi od osób prawnych. Ponadto co do zasady Ustawa obejmuje także osoby o wysokich dochodach. Oznacza to, że jeśli na przykład zarabiasz analogiczne kwoty z działalności np. online, dochód ten również zostanie opodatkowany. Wyłączone z tego są dochody z zatrudnienia, inwestycji i nieruchomości, ale wyłącznie bez wymogów licencyjnych. W praktyce m.in. zwolniony z opodatkowania jest dochód z wynajmu nieruchomości i pochodzący z inwestycji osobistych. Ponadto zmianie nie ulega również sytuacja podatkowa rezydentów ZEA, którzy otrzymują standardowo wynagrodzenie, nadal pozostają oni objęci stawką podatkową w wysokości 0%.

 

Obliczanie dochodu podlegającego opodatkowaniu

 

Dochód Podlegający Opodatkowaniu ustalany jest wedle Ustawy w sposób odrębny. Wymaga to sprawozdań finansowych sporządzonych dla celów finansowych i sprawozdawczych. Dochodem za dany okres rozliczeniowy jest zysk księgowy lub strata netto dla danego okresu według sprawozdania finansowego. W określonych przypadkach powinno ono być skorygowanego o m.in.: wszelkie niezrealizowane zyski lub straty zgodnie z art. 20 pkt. 3 Ustawy, aktywów i pasywów podlegających wycenie według wartości godziwej lub utracie wartości zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości lub aktywami i pasywami na rachunku kapitałowym na koniec okresu rozliczeniowego. Dodatkowo brany pod uwagę jest tzw. dochód zwolniony określony w Rozdziale 7 dokumentu, czyli każdy zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, a także określone ulgi, potrącenia czy transakcje z podmiotami powiązanymi i osobami powiązanymi zgodnie z Rozdziałem 10.

Prowadzisz działalność w Emiratach lub planujesz biznes w ramach spółki offshore?

 

W takim wypadku proponuję, abyś skontaktował się ze mną mailowo. Otwarcie przedsiębiorstwa poza granicami Polski wymaga odpowiedniego doboru jurysdykcji, jak i dostosowania się do jej regulacji. W tym zakresie prowadzę współpracę nie tylko z szerokim spektrum firm działających w ramach spółek offshore, ale również zapewniam kontakt z lokalnymi doradcami lub prawnikami. Jeśli zamierzasz rozszerzyć swoją działalność o aspekt ponadnarodowy bądź potrzebujesz konsultacji w kwestii nowych regulacji podatkowych w UAE – zapraszam do kontaktu.

Autor: Dawid Jacoszek