Zdalne udzielenie pełnomocnictwa przed notariuszem

12 czerwca 2021
/ Dawid Jacoszek

Z pewnością udzielanie pełnomocnictwa zdalnie może rodzić wiele obaw z perspektywy sposobu jego udzielenia. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo, a także pewną kwestię przyzwyczajenia do wykonywania pewnych czynności, w szczególności tych natury prawnej, w sposób tradycyjny. Warto jednak nieco pochylić się nad tą kwestią, gdyż ustanowienie pełnomocnika zawsze jest niezwykłą oszczędnością czasu. Do tego dochodzi także kwestia związana ze środkami przeznaczonymi na same podróże. W jaki sposób udzielić pełnomocnictwa na odległość? Jak wyglądało potwierdzenie tożsamości w przypadku naszego klienta? Dowiesz się tego w tym artykule!

 

Jakie rodzaje pełnomocnictw wyróżniamy w Polsce?

W prawie cywilnym wyróżniamy dwa rodzaje pełnomocników: prawa procesowego, jak i prawa materialnego. Pierwsi mogą reprezentować nas w toczącym się postępowaniu sądowym, a drudzy przy np. zakupie nieruchomości bądź innych czynnościach. Do tego dochodzi jeszcze kwestia tego, że pełnomocnictwo udzielane za granicą wymaga formy wymaganej w kraju jego udzielania. Czyli jeśli zgodnie z prawem obowiązującym w innym kraju wymagana jest np. zwykła forma pisemna, to do udzielenia pełnomocnictwa przez osobę zamieszkującą w tym państwie i dodatkowo uwzględnienia w pełnomocnictwie tzw. klauzuli apostille. Stanowi ona poświadczenie, że dany dokument jest autentyczny i pochodzi z właściwego urzędu. Pozwala ona wykorzystywać go również za granicą.

 

Czy pełnomocnictwa udzielić można przez kamerkę internetową?

Jak najbardziej! Idealnie pokazuje to sytuacja związana z naszym klientem. W tym wypadku pełnomocnictwo zostało udzielone z poświadczeniem elektronicznym podpisów za pośrednictwem wideokonferencji. 

 

 

Takie pełnomocnictwo co do zasady pozwala założyć spółkę zdalnie w imieniu mocodawcy przez wyznaczonego pełnomocnika. Obecny przy udzielaniu pełnomocnictwa był radca prawny Maciej Grzegorczyk zajmujący się równolegle kancelarią prawno-podatkową i biurem rachunkowym obsługującym projekty kryptowalutowe. Więcej w tym temacie dowiesz się na jego stronie – Kryptoprawo.

 

 

 

 

Nie bez znaczenia pozostaje także treść pełnomocnictwa

Dla przykładu w innej sytuacji, przy sporządzaniu w formie aktu notarialnego, konieczny jest oprócz pełnomocnika również notariusz, który sprawdzi treść udzielonego pełnomocnictwa. Jego treść musi obejmować konkretny zakres czynności. Ponadto dokument powinien zawierać dane osób udzielających uprawnienia, a także wyraźne wskazanie dokumentu, który potwierdza dane osoby pełnomocnika z jego dokumentem tożsamości, szczegółowy opis np. nieruchomości, a także dokładny opis czynności, do których został uprawniony pełnomocnik. W treści znaleźć mogą się:

  • uprawnienie do podpisywania stosownych dokumentów, a w tym aktów notarialnych,
  • klauzula z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw, 
  • prawo do zawarcia umowy kupna bądź sprzedaży nieruchomości,
  • zapis dotyczący reprezentowania przed organami państwa, osobami prawnymi i fizycznymi, urzędem skarbowym etc. 

 

Kto może zostać pełnomocnikiem?

W tym aspekcie musi to być osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych. W praktyce zostać pełnomocnikiem może członek rodziny, a nawet znajomy. Warto jednak zastanowić się przede wszystkim nad wyborem profesjonalnego pełnomocnika, takiego jak adwokat bądź radca prawny. Zaletą takiej decyzji jest pewność, że prawnik powołany do bycia pełnomocnikiem dopełni wszelkich formalności zgodnie z przepisami. Ograniczy to czas konieczny na dokonanie danej czynności.

 

Autor: Dawid Jacoszek