W jaki sposób urzędy oceniają gdzie faktycznie prowadzona jest działalność?

17 sierpnia 2022
/ Dawid Jacoszek

Sprawdź tutaj  i dowiedz się więcej – oficjalny kanał KHG (opis po kliknięciu)

 

Na przestrzeni ostatnich lat wielu przedsiębiorców zdecydowało się rozpocząć działalność w tzw. rajach podatkowych. W praktyce korzystanie z preferencyjnej stawki i licznych korzyści, które zapewniają niższe koszta jest bardziej niż obiecująca. Jednym z podstawowych kierunków stały się Zjednoczone Emiraty Arabskie, a innym np. w przypadku kryptowalut – Estonia, która obecnie nie prezentuje się już tak obiecująco ze względu na zmiany w ustawodawstwie i wzrost opłat. Na tym możliwości w żaden sposób się nie kończą.

 

Polski ustawodawca w tym aspekcie jednak jest czujny i ma świadomość, że często o wiele bardziej opłacalne jest odprowadzanie podatków spółki np. w Dubaju i stara się oceniać gdzie faktycznie przedsiębiorca prowadzi działalność. W jaki sposób przykładowo Izba Administracji Skarbowej podchodzi takich spraw? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

Jak ocenia się gdzie dany podmiot prowadzi działalność?

 

W tym aspekcie kwestia jest dość złożona i dotyczy również rezydencji podatkowej. Wszystko zależy tak naprawdę w jaki sposób podchodzimy do prowadzenia działalności i jak zaplanujemy ją, aby uniknąć dodatkowych kosztów podatkowych. O co chodzi? Podatnik posiadający siedzibę lub zarząd na terytorium Polski podlega obowiązkowi podatkowemu od całości dochodów. Funkcjonuje to bez względu na miejsce ich osiągania za sprawą tzw. nieograniczonego obowiązku podatkowego działającego w Polsce. W zasadzie nie jest to zwykła formalność, gdyż nie chodzi wyłącznie o to gdzie jest siedziba zarządu, ale całokształt zarządzania działalnością i majątkiem. Spółka formalnie zarejestrowana za granicą, która posiada zarząd w Polsce będzie więc podlegała wspomnianemu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. 

 

Czasami jednak powstają pewne wątpliwości co do tego gdzie rozliczać podatek

 

Pojawiają się one w stosunku do miejsca siedziby/zarządu w kontekście międzynarodowym. Dlaczego? Wydany przez właściwe władze podatkowe certyfikat rezydenci nie przesądza jeszcze w żaden sposób o tym, że dany podmiot jest rezydentem danego państwa.

 

Jakie czynniki podlegają więc analizie przy ocenie faktycznego miejsca zarządu?

 

Organy podchodzą do tej kwestii w sposób kompleksowy. Z pewnością znane są metody i w zasadzie gotowe schematy, takie jak działalność ramach spółki holdingowej, czy FinCo lub HoldCo. Ponadto często na ostateczny kształt przyjętej oceny wpływają również:

 • Czy członkowie zarządu mają polską rezydencję i obywatelstwo?
 • Czy zarząd przebywa i wykonuje funkcje na terytorium Polski, co musi zostać potwierdzone rezydencją, obywatelstwem lub ośrodkiem interesów życiowych,
 • Czy członkowie są równocześnie członkami zarządu w polskich spółkach?
 • Czy którykolwiek z członków pełni funkcje nieodpłatnie?
 • Czy poszczególni członkowie posiadają lokalne odpowiadające siedzibie adresy email, telefony stacjonarne bądź wizytówki?
 • etc.

 

W zasadzie wymienione pytania dotyczące składu organu zarządzającego to jedynie część zagadnień podlegających opinii. Reszta w tym aspekcie dotyczyć będzie miejsca wykonywania czynności zarządczych i faktycznej możliwości wykonywania czynności oraz zakresu takiej działalności np.:

 • Czy istnieje faktyczna możliwość prowadzenia spraw w państwie siedziby?
 • Czy istotna część przychodów jest generowana poza terytorium państwa siedziby?
 • Czy główne źródła finansowania pochodzą z terytorium Polski?
 • Czy wizyty członków organu zarządzającego w państwie siedziby są czynnościami tylko formalnymi?
 • etc.

 

Najlepiej skorzystać z pomocy prawnika!

 

Sprawy dotyczące problemu związanego z faktycznym miejscem prowadzenia działalności to nic nowego. W zasadzie przy zakładaniu spółek offshore i nie tylko, to bardzo częsta kwestia wśród klientów. Każdy przypadek jest inny i wymaga całkowicie spersonalizowanego podejścia. Masz pytania lub wątpliwości? Przyjdź i skonsultuj swoją sprawę! Skontaktuj się ze mną i wspólnie ustalimy jak do tego podejść.

 

Autor: Dawid Jacoszek