Jak wygląda rezydencja podatkowa w Dubaju i jej zmiana?

16 sierpnia 2021
/ Dawid Jacoszek

Sprawdź tutaj  i dowiedz się więcej – oficjalny kanał KHG (opis po kliknięciu)

 

Zjednoczone Emiraty Arabskie to jeden z pierwszych kierunków, jaki obierają przedsiębiorcy. Wynika to przede wszystkim z tego, że ZEA jest jednym z najkorzystniejszych rajów podatkowych. Nie bez powodu zresztą wiele polskich firm decyduje się założenie spółki zagranicznej właśnie tam. Z perspektywy ostatnich lat wiele projektów m.in. tokenizacyjnych skorzystało z możliwości prowadzenia np. offshore pod jurysdykcją Dubaju. Najpierw jednak trzeba uzyskać wizę, spełnić pewne warunki, a niejednokrotnie jeszcze wiedzieć jak zmienić rezydencję podatkową. Na czym to wszystko polega? Dowiedz się właśnie tutaj!

 

Jak zmienić rezydencję podatkową?

 

Osoba fizyczna podlega opodatkowaniu od wszystkich dochodów osiągniętych na terenie Polski jeśli przebywa na jej terytorium więcej niż 183 dni w roku. Ponadto przepisy mają zastosowanie także, jeśli posiada na terenie Polski centrum swoich interesów osobistych bądź gospodarczych. W jaki sposób więc podlegać systemowi podatkowemu innego kraju? W takiej sytuacji podatnik musi zerwać więzi prawne faktyczne łączące go z Rzeczpospolitą Polską. W praktyce często lecz nie do końca, im mniejszy jest związek podatnika z państwem, tym zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia sporu z fiskusem. Faktyczne wykonywanie działalności gospodarczej, a także posiadanie miejsca zarządu w Polsce będzie świadczyć o tym, że spółka może zostać uznana za polskiego podatnika. W niektórych przypadkach trzeba także zastosować dobrze dobrany rachunek dla spółki zagranicznej.

 

Jak wygląda kwestia wizy w przypadku ZEA?

 

Obywatelom polskim przysługuje w tym aspekcie prawo pobytu na 90 dni. W paszporcie zostaje umieszczona 90‑dniowa wiza zezwalająca na wielokrotny wjazd. Oznacza to, że przez 6 miesięcy od daty wystawienia osoba uprawniona będzie mogła przebywać na terytorium ZEA. Dodatkowo obywatele Polski mogą także ubiegać się o wizę z wyprzedzeniem, jeśli obecna na 90 dni w chwili przylotu zostanie w pełni wykorzystana. Do wyrobienia wizy konieczne będą również: 

  • Zdjęcie osoby ubiegającej się w kolorze,
  • Kopia paszportu osoby ubiegającej się również w kolorze, przy czym paszport ważny musi być co najmniej jeszcze trzy miesiące.
  • Oryginalny formularz wniosku, 
  • Kopia biletu Emirates.

 

Jakie są warunki do wydania certyfikatu rezydencji? 

 

Podstawą do wydania certyfikatu rezydencji podatkowej dla spółki jest jej rezydencja. Tutaj trzeba zaznaczyć, że czym innym jest rezydencja podatkowa spółki, a czym innym rezydencja podatkowa beneficjenta spółki. Z punktu prawnego mogę mieć spółkę w Dubaju, która jest rezydentem podatkowym Dubaju, ale jeśli jestem jej właścicielem to będę rezydentem podatkowym w Polsce i to właśnie tam konieczne jest rozliczanie się z dochodów spółki. Dlaczego tak jest?

 

Rezydencja i rozliczanie podatków z perspektywy prawa polskiego

 

Zyski przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym przedsiębiorstwo prowadzi działalność przez położony tam zakład. W praktyce oznacza to, że definicja prawna zakładu obejmuje w szczególności miejsce zarządu. Zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Ponadto w świetle art. 3 ustawy o CIT podatnicy, którzy mają siedzibę bądź zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania w ramach tzw. nieograniczonego obowiązku podatkowego.

 

Jakie korzyści podatkowe firma otrzymuje w ZEA?

 

Spółki typu freezone korzystają w tym aspekcie z braku zobowiązań podatkowych w odniesieniu do: 

  • podatku dochodowego, 
  • podatku od importu/eksportu, 
  • podatku od towarów nabytych i od majątku. 

 

Warto wspomnieć, że nie podlegają one również ograniczeniom, jeśli chodzi o wycofanie kapitału i zysków do kraju. Ponadto, spółka zorganizowana w wolnej strefie ma prawo otrzymania z Ministerstwa Finansów ZEA certyfikat rezydencji podatkowej pozwalający jej na korzystanie z zapisów wspomnianych wyżej umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowy te pozwalają na opodatkowanie zysków osiąganych z dywidendy, odsetek, należności licencyjnych i wynagrodzeń dyrektorskich wyłącznie w kraju, w którym powstały. 

 

Planujesz założyć spółkę w ZEA?

 

W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest dobranie odpowiedniego typu spółki do potrzeb Twojej firmy. W praktyce każdy projekt wymaga nieco innego podejścia z perspektywy prawnej. Ponadto niekoniecznie spółka offshore może być tym, co zapewni Ci najwięcej korzyści. Masz pytania lub wątpliwości co do spółki w Dubaju? Zapraszam do kontaktu! Omówimy szczegóły, a następnie dopasujemy Twój projekt do odpowiedniej jurysdykcji!

Autor: Dawid Jacoszek